Bws Bro

Bydd Cyngor Conwy yn Sioe Cerrig ddydd Sadwrn 5 Medi 2015, dewch i siarad efo ni a rhannu eich barn a’ch anghenion...

 

 

Gwasanaeth newydd yn eich cymuned yw

Bws Bro Uwchaled

 

Dim gwasanaeth bws neu methu defnyddio’r bws?

  • i fynd i apwyntiadau Meddyg/Nyrs yng Ngherrig
  • i ddefnyddio’r Banc, Swyddfa’r Post, Siop, Llyfrgell
  • i ymweld â ffrindiau/perthnasau
  • i gwrdd â’r bws i Gorwen, Llanrwst, Dinbych neu Rhuthun

Teithio yn ardal Ysbyty Ifan, Pentrefoelas, Glasfryn, Cefnbrith, Pentrellyncymer, Llanfihangel Glyn Myfyr, Cerrigydrudion, Cwmpenanner, Llangwm, Dinmael a Maerdy

Bws Bro Uwchaled – ar gael dydd Mawrth a dydd Gwener, yn gwasanaethu o ddrws i ddrws ac yn rhad ac am ddim os oes gennych gerdyn teithio

 

Ffoniwch i wneud trefniadau –

cyn 12 o’r gloch y diwrnod yr ydych am deithio

( 01492 577 668 neu ( 01492 577 665

DoodleIT Ltd

Hysbysebu yma?

Newyddion diweddaraf gan y wefan Cymuned Uwchaled * Cymraeg