Telerau ac Amodau'r Wefan

Rydym yn cadw'r hawl i olygu neu gael gwared ar hysbysebion busnesau a mân hysbysebion heb rybudd. Byddwn yn eich e-bostio gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddefnyddiwyd wrth gofrestru ar gyfer cyfrif gyda Gwefan Gymunedol Uwchaled. Nid oes raid i ni roi unrhyw resymau i chi dros gael gwared ar ddeunyddiau.  

Gellir cael gwared ar gyfrifon a grewyd os ydym ni'n penderfynu bod gwybodaeth dramgwyddus neu anaddas wedi ei chyhoeddi nad yw'n addas ar gyfer plant o unrhyw grwp oedran.  

Mae'n rhaid i chi fod dros 18 oed ac yn byw yn Uwchaled i osod hysbysebion. Mae pob busnes a restrir ar gyfer busnesau sydd wedi eu seilio yn Uwchaled yn unig.  

DoodleIT Ltd

Hysbysebu yma?

Newyddion diweddaraf gan y wefan Cymuned Uwchaled * Cymraeg