Ein Polisi Priefatrwydd

Rydym wedi ymrwymo i amddiffyn eich preifatrwydd chi!

Mae eich manylion personol yn ddiogel gyda ni ac rydym wedi ymrwymo'n llwyr i amddiffyn eich preifatrwydd.

Cyfeiriadau E-bost

Nid ydym yn cyfnewid, gwerthu, rhentu na rhoi cyfeiriadau e-bost nac unrhyw fanylion eraill i gwmniau eraill.  

Manylion Busnesau a Mân Hysbysebion

Pan fyddwch yn cysylltu gyda ni ynglyn â manylion busnes neu fan hysbysebion, byddwn yn gofyn am fanylion personol megis enw, cyfieriad a rhif cyswllt sy'n cael eu storio'n lleol ar ein cyfrifiaduron. Mae angen yr wybodaeth hon arnom i gysylltu gyda chi ynglyn â'ch rhestriad. Nid ydym yn rhannu'r wybodaeth hon ag unrhyw un arall.  

Mae'r wybodaeth a roddir yn eich rhestriad ar gael yn gyhoeddus ar y wefan. Caiff mân hysbysebion eu tynnu oddi ar y wefan ar ôl 7 diwrnod ac ni ellir eu tynnu cyn yr amser hwnnw.   

Ffurflenni Cyswllt  

Rydym yn cadw manylion ar ein cyfrifiaduron ynglyn â'r wybodaeth a roddwch i ni ar eich ffurflenni cyswllt / drwy e-bost. Gwnawn hyn er mwyn ymateb i'ch ymholiad.  

Os nad ydych am i ni gadw eich manylion ar ffeil o gwbl, yna dywedwch hyn wrthym.  

Cwcis

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis i olrhain ymweliadau. Nid ydym yn casglu gwybodaeth y gellir ei hadnabod yn bersonol o gwbl.  

DoodleIT Ltd

Hysbysebu yma?

Newyddion diweddaraf gan y wefan Cymuned Uwchaled * Cymraeg