Sefydliadau a Chlybiau

CFFI Uwchaled 

Ysgrifennydd: Heledd Owen
Cadeirydd: Dyfan Jones

Cymdeithas Clwb Snwcer Cerrigydrudion 

Ysgrifennydd: Peter Lewis, Rhif ffôn: 01490 420353 ebost: prlgroudd@aol.com
Cadeirydd: Alun Jones, Rhif ffôn: 01490 420454 ebost: alunjones@hotmail.co.uk

Eglwys Santes Fair Magdalen 

Rheithor: Robert Pearce, Rhif ffôn: 01490 420900
Ysgrifennydd PCC: Anne Mainwaring Rhif ffôn: 01490 420665 ebost: jskm@btinternet.com

Sioe Cerrig  

www.sioecerrig.co.uk
Ysgrifennydd: Brian Roberts. Rhif ffôn: 01490420626 / 07811092135
Ysgrifennydd Adran Gwartheg a Defaid: Ifor Jones. Rhif ffôn: 01490 420332 ebost: ll219uw@googlemail.com
Ysgrifennydd Adran Ceffylau: Emma Roberts, Rhif ffôn: 01490 420360
Adran Cynnyrch GarddYsg: Nesta Evans, Rhif ffôn: 01490 460361

Côr Meibion Llangwm  

www.llangwmchoir.co.uk
Ysgrifennydd: Llyr Jones Rhif ffôn: 01490 420522 ebost: post@corllangwm.co.uk
Llywydd: Dewi S Jones Rhif ffôn: 01490 460366

Ymddiriedolaeth Cymuned Cerrigydrudion  

Ysgrifennydd: Delyth Owen Rhif ffôn: 01490 420601 ebost: d.owen@homecall.co.uk
Cadeirydd: Sandra Jones Rhif ffôn: 01490 420739 ebost: d.w.jones@btinternet.com

DoodleIT Ltd

Hysbysebu yma?

Newyddion diweddaraf gan y wefan Cymuned Uwchaled * Cymraeg