Cerrigydrudion

Pentref yng nghanol Gogledd Cymru yw Cerrigydrudion, gerllaw yr A5; yn wir dyma’r pwynt uchaf o’r A5 sy’n rhedeg o Llundain i Gaergybi.  Dyma’r pentref mwyaf o fewn Uwchaled gydag ysgol, banc, swyddfa bost a llyfrgell.

Mae cyfleusterau eraill yn cynnwys Y Llew Gwyn a’r caffis ar yr A5 sef Ty Tan Llan a’r ‘Fisheries’.  Cyfleusterau cartio Glan y Gors yw’r atyniad twristiaeth mwyaf yn y pentref.

Mae’r Eglwys wedi ei chysegru i’r Santes Mair Magdalen wedi ei sylfaenu gan ddilynwyr St.Patrick ac yn dyddio nol i 440AD, mae’n berchen ar un o’r clychau hynaf yng Nghymru, a’i dyddiad 1576.  Jeriwsalem yw’r unig Gapel sydd yn cael ei ddefnyddio.

 I’r Gogledd o’r pentref mae Cronfa’r Alwen a gafodd ei adeiladu yn yr ugenfed ganrif cynnar i wasanaethu tref Birkenhead a Llyn Brenig a adeiladwyd yn gynnar yn yr 1970’au sydd yn cynnig pysgota, hwylio a chanolfan ymwelwyr.

Ar ddydd Sadwrn cyntaf mis Medi bob blwyddyn cynhelir y Sioe Amaethyddol sydd yn fan cwrdd ar gyfer trigolion y gorffennol a’r presennol.

Un o’r brodyr mwyaf adnabyddus yn y pentref yw’r rhyddfrydwr, Jac Glan-y-Gors, mae ei gyfansoddiadau wedi eu dogfennu’n dda.

DoodleIT Ltd

Hysbysebu yma?

Newyddion diweddaraf gan y wefan Cymuned Uwchaled * Cymraeg